* Wat is Body Stress
* De Body Stress Release techniek
* Voor wie
* Veel gestelde vragen

 

Wat is Body Stress

Body stress wordt veroorzaakt door lichamelijke, chemische en emotionele of mentale overbelasting. Om te groeien en te evolueren hebben we een kleine hoeveelheid stress nodig. Te veel stress of spanning resulteert in een verstoring van het zenuwstelsel waardoor de communicatie van en naar de hersenen niet meer optimaal verloopt. Dit kan leiden tot pijn, stijfheid, een verdoofd gevoel, of een onnatuurlijke lichaamshouding.Allerlei klachten kunnen het gevolg zijn:
- Pijnlijke, stijve rug en nek
- Hernia, spit, ischias
- Whiplash klachten
- Schouderproblemen
- Verstoord slaappatroon
- Vermoeidheidsverschijnselen
- Tintelingen of gevoelloosheid in armen, benen, vingers en tenen
- RSI en tenniselleboog, carpaletunnelsyndroom, golfarm
- Pijn in heupen, billen, benen, knieën of enkels
- Onrustige benen, krampen in kuiten of voeten
- Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid
- Brandend maagzuur, constipatie of diarree
- Allergische reacties
- Kinderen met groeipijnen
- Kinderen met zindelijkheidsproblemen
- Baby’s die zonder aanwijsbare reden voortdurend huilen
- Zwangerschapsongemakken zoals rugpijn, bekkeninstabiliteit en blaasproblemen

Vormen van Body Stress

1. Lichamelijke overbelasting

Lichamelijke overbelasting kan acuut ontstaan door een verkeersongeluk, een ernstige val of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp. De overbelasting kan ook langzaam opgebouwd
worden door een onjuiste houding, een belastende sport, zwaar lichamelijk of repeterend werk. Verder kan een langdurig ziekbed, een operatie of zwangerschap dit ook veroorzaken. De overbelasting kan ervaren worden langs de wervelkolom (vooral in de onderrug), in de schouders en ledematen.

2. Emotionele overbelasting

Emotionele of mentale overbelasting kan ontstaan bij heftige emoties zoals boosheid, verlies van een dierbare of een shock. Over langere tijd opgebouwde spanningen zoals financiële zorgen, verdriet, strubbelingen op het werk, verstoorde relaties of depressie dragen eveneens bij aan het ontstaan van teveel spierspanning.
Deze overbelasting kan zich uiten door het beschermend aanspannen van middenrif, kaken, nek en schouders.


3. Chemische overbelasting

Chemische overbelasting mag op het eerste zicht ongewoon klinken maar toch kent bijna iedereen het. Het wordt (vaak ongemerkt) veroorzaakt door het nuttigen, inademen of via de huid opnemen van stoffen zoals medicatie, kunstmatige conserveringsmiddelen,
insecticiden, wasmiddelen of cosmetica. Deze overbelasting kan als hevige nek- en hoofdpijn ervaren worden.

naar boven

 

De Body Stress Release techniek

Body Stress Release (BSR) is een niet-therapeutische, complementaire gezondheidstechniek die vastgezette spierspanningen (Body Stress) helpt los te laten (Release) en het zelfhelend vermogen van het lichaam herstelt.Het is een zachte techniek die spanningslijnen lokaliseert door het lichaam als biofeedback systeem te gebruiken. De practitioner identificeert deze spanningslijnen en maakt ze los door lichte maar besliste, handmatige drukimpulsen op de juiste plaats en in de juiste richting te geven.
De Body Stress Release techniek richt zich niet op een ziekte. Er wordt dus geen diagnose gesteld. Het is ontwikkeld om de opgebouwde spierspanning te laten afnemen en de communicatie tussen het zenuwstelsel en de hersenen te herstellen. Dit is cruciaal om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren.

naar boven

 

Voor wie


BSR is gericht op het optimaliseren van het functioneren van het gehele lichaam. BSR activeert het zelfhelende vermogen van het lichaam; de techniek is mild en precies. Het is daarom geschikt voor iedereen: van jong tot oud, ziek of gezond. BSR is uitermate geschikt voor het onderhouden van uw gezondheid.

naar boven

 

Veelgestelde vragen


1. Helpt Body Stress Release altijd ?

In de praktijk blijkt dat bij 75% van de cliënten succes wordt behaald. In 5% van de gevallen is de oorzaak niet Body Stress (vastgezette spierspanning) gerelateerd maar kunnen klachten door bijvoorbeeld een ziekte worden veroorzaakt. BSR zorgt in zo'n situatie echter wel voor een beter welbevinden. In 20% van de gevallen wordt voortijdig gestopt door de cliënt dus daarvan weten we niet of het alsnog succesvol geweest zou zijn.

 

2. Waarbij helpt Body Stress Release ?

BSR werkt niet specifiek op klachten maar op het natuurlijke vermogen van het lichaam tot zelfgenezing. Als dit vermogen verstoord is geraakt kunnen klachten ontstaan zoals: beperkte mobiliteit, pijn of stijfheid in rug, nek, hoofd, schouders, benen, heupen of last met het spijsverteringsstelsel, hoofdpijn, migraine, whiplash, menstruatieproblemen, eczeem, astma, slaapstoornissen, depressies en oververmoeidheid. Ook bij kramp, duizeligheid, RSI, concentratieproblemen, hernia's, brandend maagzuur, groeipijn bij kinderen, onrust en bedplassen, buikkramp en bij huilbaby's kunt u denken aan teveel opgeslagen spierspanning.
Bij acute en hevige klachten raden wij aan eerst een arts te raadplegen.

 

3. Voor wie is Body Stress Release ?

BSR is niet gericht op het verhelpen van klachten of kwalen maar op het optimaliseren van het functioneren van het gehele lichaam. De BSR techniek activeert het zelfhelende vermogen van het lichaam en kan daarom op iedereen worden toegepast van jong tot oud, ziek of gezond. Ook baby's kunnen als gevolg van de zwangerschap of van de geboorte al Body Stress (vastgezette
spierspanning) hebben. Kijk ook bij onderstaande vraag.

 

4. Wat kan Body Stress Release doen voor kinderen ?

Vanaf de geboorte kunnen baby's al Body Stress (vastgezette spierspanning) hebben wanneer de zwangerschap of de bevalling niet optimaal is verlopen. Soms is er sprake van huilbaby's maar ook buikkrampen, een eenzijdige voorkeurshouding, niet graag willen lopen maar gedragen willen worden, geven aan dat er teveel spanning in het lijfje zit. Opgroeiende kinderen hebben letterlijk te maken met vallen en opstaan waardoor Body Stress kan worden opgedaan. Wanneer zij klagen over 'groeipijn' kan dat een signaal zijn voor teveel spierspanning. Lichamelijke onrust, bedplassen, concentratieproblemen, agressie of slecht slapen zijn ook signalen die serieus genomen moeten worden. Over het algemeen is BSR effectief voor baby's en kinderen met teveel spierspanning; zij reageren vaak snel en er kan veel ellende worden voorkomen.

 

5. Waarin verschilt Body Stress Release met andere behandelwijzen ?

In tegenstelling tot de meeste andere behandelwijzen richt BSR zich niet op een ziekte, afwijking of ander lichamelijk probleem maar op het lichaam in zijn totaliteit en de onderlinge samenhang.De visie van BSR is dat spierspanning een functie heeft. Teveel spanning in de spieren heeft enerzijds een signaalfunctie en anderzijds een beschermende functie. BSR is ontwikkeld om teveel opgebouwde en vastgezette spierspanning te verminderen en daarmee de communicatie tussen het lichaam en de hersenen te herstellen.
De techniek is zacht en vriendelijk en is gebaseerd op respect voor het aangeboren vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen.

 

6. Hoe kan Body Stress Release helpen als er geen diagnose wordt gesteld ?

BSR gaat uit van het zelfherstellende vermogen van het lichaam en de heelheid van de mens. De practitioner doet de testen en het lichaam geeft zelf aan of, en waar er spanning is. BSR zet het lichaam aan de geconstateerde spierspanning zelf los te laten. Als de spieren minder hard op de zenuwen drukken, zullen de klachten afnemen en kunnen de spieren hun natuurlijke veerkracht terugkrijgen.Een diagnose is dus niet noodzakelijk omdat iedere cliënt dezelfde basisbehandeling krijgt waarbij zal blijken waar de spanning zich bevindt. Bepaalde klachten vergen soms speciale aandacht. Er zijn situaties waarbij klachten niet door Body Stress (vastgezette spierspanning) worden veroorzaakt. Soms is het dan noodzakelijk om eerst een arts te raadplegen.

 

7. Hoeveel sessies zijn er nodig ?

Het aantal sessies is niet te voorspellen omdat het een individueel proces is. Meestal zal spanning die recent is ontstaan, sneller loslaten dan spanning die gedurende langere tijd is opgebouwd.
De noodzaak voor vervolgsessies en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend.
Dit is mede afhankelijk van:
- de duur van de aanwezigheid van de klacht
- hoe de klacht is ontstaan
- de ernst en hevigheid van de situatie
- de huidige leef- en werkomstandigheden
- de snelheid waarmee de spanning loslaat

De praktijk wijst uit dat veel cliënten na een paar sessies positief effect voelen maar soms duurt dat wat langer. Baby's en kinderen reageren in de regel snel.
Als het goed gaat zullen de sessies met steeds grotere tussenpozen gedaan worden totdat u uw gezondheid weer als goed of optimaal beschouwt. Daarna is het raadzaam om een aantal keren per jaar terug te komen om te voorkomen dat nieuw opgedane spanning zich weer gaat vastzetten. Vergelijk dit met een auto die op gezette tijden naar de garage gaat om problemen te voorkomen.


8. Is Body Stress Release een spirituele of energetische geneeswijze ?

BSR is geen geneeswijze omdat de practitioner niet degene is die geneest, het is het lichaam dat zichzelf geneest. BSR is een techniek die het fysieke lichaam als aangrijpingspunt heeft. Er wordt uitgegaan van de samenhang tussen de fysieke processen en de emoties en energieën die zich in het lichaam afspelen, maar de techniek richt zich puur op de fysieke aanwezigheid van spierspanning. Het proces dat in het lichaam op gang wordt gebracht is aantoonbaar, vertoont een logisch verloop en heeft invloed op het welbevinden van de persoon.


 

naar boven